Så här ser tävlingsformatet för RallyX ut:

Fri Träning

Samtliga deltagare har möjlighet att köra två fri träningar om maximalt 4 varv vardera.
 

Kvalomgångar

Heaten körs över fyra varv.

Varje deltagare kör tre kvalomgångar med maximalt fem bilar i varje heat.

Efter varje kvalomgång räknas förarnas placering i kvalomgången ut baserat på totaltiden i respektive heat.

Efter tre kvalomgångar går de tolv förare med de högsta sammanlagda kvalpoängsummorna vidare till semifinal. Förare som inte deltar i kvalomgång får inga poäng.

Ex. Femton förare deltar. Förare X blir tvåa i kvalomgång 1, sexa i kvalomgång 2 och kommer inte till start i kvalomgång 3. Han får då poängsumman 45+38+0=83 kvalpoäng.

Mästerskapspoäng efter kvalomgångarna utdelas enligt följande: 16,15,14,13,12,11, osv.

 

Semifinal

Semifinal körs över 5 varv med de 12 förarna som tagit mest poäng från kvalomgångarna 1-3.

Vilken semifinal och startposition som förarna tilldelas baseras på sammanräkningen av kvalpoängen från kvalomgångarna 1-3. Val av startspår i ledet är högst kvalpoäng från kvalomgångarna 1-3 väljer först.

Startuppställning på 3 led (2-2-2).

Semifinal 1: Placering 1-3-5-7-9-11

Semifinal 2: Placering 2-4-6-8-10-12

Mästerskapspoäng i varje semifinal utdelas enligt följande: 6,5,4,3,2,1

 

Final

De tre bäst placerade i vardera semfinal går vidare till finalen som körs över fem varv. De två segrarna i respektive semifinal startar i första startled och den som har erhållit flest mästerskapspoäng väljer spår.

Startuppställning på 3 led (2-2-2).

Mästerskapspoäng i finalen utdelas enligt följande: 8, 5, 4, 3, 2, 1

Segrare

Den som går först över mållinjen i finalen är tävlingens segrare.

Alternativspår

Alternativspåret/joker lap skall passeras en gång per heat i kval, semi och final.